ПРОМЯНА В КАСОВАТА НАЛИЧНОСТ

Служебно въвеждане/извеждане

Според наредба н-18, всяка промяна в касовата наличност, се отразява във фискалното устройство. Съответно операция „служебно извеждане“ при вземане на пари от касата и операция „служебно въвеждане“ при добавяне на пари към касовата наличност.

В различните модели фискални устройства, това става по различен начин (описан в инсрукцията), при други това е допълнителна функция, която трябва да се активира, или програмира от сервизната организация. Ако касовия апарат не поддържа такива функции, то промяната в касовата наличност се отразява в касовата книга.

За фискалните принтери тези операции се извършват, чрез приложната програма, която управлява принтера.

Чл. 33. (1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми.

(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал.1, в книгата задневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума,въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.