Касова книга, водене на касовата книга.

Какво представлява?
Касовата книга е задължителна за всяко фискално устройство.
Трябва да е прошнурована и заверена от управителя на фирмата, която притежава въведените в експлоатация фискални устройства.
Касовата книга е за 1 календарна година и съдържа 366 страници, за всеки ден от годината.
Недопустимо е късането на страници и корекциите в касовата книга.

Как се води?

Касовата книга се води за всеки ден от годината.

Започва се на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември.

Когато през работния ден има регистрирани продажби на съответната страница се попълва оборота от фискалното устройство и се лепи дневния финансов отчет.

Когато през работния ден няма регистрирана продажба, дневен финансов отчет не се пуска. На съответната страница се отбелязва или се пише (според вида на касовата книга) „НЯМА РЕГИСТРИРАНИ ПРОДАЖБИ“.

Кагато денят е неработен, на съответната страница (според вида на касовата книга) се отбелязва или се изписва „НЕРАБОТЕН ДЕН“.

Операциите „СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ“ и „СЛУЖЕБНО ИЗВЕЖДНЕ“ се извършват чрез фискалното устройство и не се отбелязват в касовата книга. Когато фискалното устройство е фискален принтер, тези операции се извършват от съответното приложение, което се използва, като се записват във фискалния принтер.

Важно!!
До 7-мо число на месеца се разпечатва месечен отчет за предходния месец. Съответно до 7-ми януари се разпечатва годишния отчет за предходната година. Тези отчети се лепят на последната дата на месеца, за който са пуснати.