Изтекли абонаменти на СИМ карти

За фискални устройства ДАТЕКС

Ако устройството е дерегистрирано и с изтекъл абонамент на СИМ картата, новия таксуван период е от момента на новата активация.

Ако устройството не е дерегистрирано и е изтекъл абонамента на СИМ картата, при подновяване, СЕ ДЪЛЖИ такса към мобилния оператор от момента на изтеклия предплатен период.

За фискални устройства „ЕЛТРЕЙД“

СИМ с изтекъл абонамент се ТЕРМИНИРА до един месец след последната дата на предплатения абонамент.

Такива карти се сменят във фискалното устройство. Труда по смяната на СИМ картата, се заплаща отделно от таксата към мобилния оператор.

За фискални устройства „ТРЕМОЛ“

При липса на заявка за подновяване СИМ картата се спира.

Новия таксуван период започва при подававе на заявка за подновяване.

Технологичното време за активация на спряна СИМ карта е до 48 часа.