За СИМ картите във фискалните устройства

СИМ картите във фискалните устройства, са собственост на производителите на фискални устройства. Закупувайки фискално устройство, Вие нямате права върху СИМ картата монтирана в него. Картите се обслужват и управляват от системите на съответния производител, а той има отношения със съответните мобилни оператори. Тези карти са предварително регистрирани в сървърите на НАП и при фискализация, биват активирани на името на съответния клиент – но това става в сървърите на НАП и няма нищо общо със СИМ картата, като средство предоставящо услуги по пренос на данни.

Производителите дават на сервизите определени права за опериране със СИМ картите, но те са в рамките на изискването ние да си свършим работата като сервиз. Софтуерът с който разполагаме, съответно е свързан със системите за управление на СИМ картите на производителите.

Предплащането на абонаментните такси, става в сервизната организация, която обслужва съответното фискално устройство.

Възможно е клиентът да изиска монтирането на собствена СИМ карта във фискалното устройство, но този вариант е много неудачно решение, защото времето и цената за да работи тази карта, на практика излиза много по-висока, отколкото стандартното решение с карта на производител във фискалното устройство.