Деактивирана СИМ карта

Когато предплатения абонамент на СИМ картата във фискалното устройство е изтекъл, устройството се блокира за каквито и да е операции, освен за четене на фискалната памет и КЛЕН (контролна лента на електронен носител).
За да започнат да се извършват продажби, смяна на собственост, смяна на адрес или каквито и да е други операции във фискалното устройство трябва да има активна СИМ карта, която да осигурява връзката с НАП през мрежата на мобилен оператор.