Често задавани въпроси


Как се води касова книга?

Касовите книги служат за съхранение на дневните финансови отчети от фискалните устройства, също така месечни и годишни отчети.

Касовата книга се прошнурова и заверява от лицето собственик на фискалното устройство.

Касовата книга е за една календарна година и съдържа 366 страници за всеки ден от годината. Задължително се приключва на 31.12 и на 01.01 се започва нова. При закупуване на устройство, касовата книга се води от датата на въвеждане в експлоатация.

Данните за фискалното устройство, за което е касовата книга могат да се вземат или от паспорта на устройството или от свидетелството му за регистрация. Номера на устройството и фискалната памет освен в паспорта и свидетелството за регистрация се съдържат и във всеки отпечатан бон. Номера на устройството започва с 2 букви и следващи 6 цифри и е отляво в края на отпечатаната бележка. Срушу него е номера на фискалната памет, който е 8 цифрен. Датата на въвеждане в експлоатация се разпечатва на всеки месечен годишен или периодичен отчет.
На всяка страница в касовата книга има място за лепене на дневния финансов отчет и попълване на оборота за деня от фискалното устройство.

Има също така графа за оборот от касови бележки в случай на ремонт-там се попълва оборота за деня от кочана с касови бележки изчислен по суми от копията им, който остават на кочана.
Графа „служебно изведени“ – там се попълват сумите, който са взети от касата.

Графа „служебно въведени“ -там се попълват сумите добавени в касата, който не са от продажби.

Към момента всички фискални устройства притежават функциите „служебно извеждане“ и „служебно въвеждане“, така че тези операции се извършват, чрез фискалното устройство. Според наредба н-18 е допустимо да се отразяват в касовата книга в случай, че устройството не поддържа подобни функции.

Месечен отчет – до 7-мо число на месеца с пуска месечен отчет за предходния месец. Този отчет се лепи при последния дневен отчет от месеца, за който е пуснат.

Годишен отчет- до 7-ми януари се пуска месечен отчет за декември предходната година и годишен за цялата предходна година. Отчетите се лепят на последната страница на касовата книга.